• <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
 • <s id="waxi2"><rt id="waxi2"></rt></s>
  <sup id="waxi2"></sup>
 • <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
  <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <div id="waxi2"></div>
  <progress id="waxi2"><s id="waxi2"></s></progress>
 • <dl id="waxi2"><ins id="waxi2"><thead id="waxi2"></thead></ins></dl><div id="waxi2"></div>
  <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <dl id="waxi2"></dl>
 • <optgroup id="waxi2"><u id="waxi2"></u></optgroup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup><dl id="waxi2"><menu id="waxi2"><small id="waxi2"></small></menu></dl>
  <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
 • <li id="waxi2"></li>
 • <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <div id="waxi2"></div>
  <dl id="waxi2"></dl>
  <samp id="waxi2"><span id="waxi2"></span></samp>
 • <dl id="waxi2"><ins id="waxi2"><small id="waxi2"></small></ins></dl>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <dl id="waxi2"></dl>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <div id="waxi2"></div>
 • <optgroup id="waxi2"><noscript id="waxi2"></noscript></optgroup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
 • <li id="waxi2"></li>
  <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
  <dl id="waxi2"></dl>
  <div id="waxi2"></div>
 • <div id="waxi2"><s id="waxi2"></s></div>
  <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
  <div id="waxi2"></div>
  <div id="waxi2"><tr id="waxi2"></tr></div>
  <li id="waxi2"></li><div id="waxi2"></div>
  <dl id="waxi2"></dl>
 • <div id="waxi2"></div><li id="waxi2"></li>
 • <div id="waxi2"><tr id="waxi2"><object id="waxi2"></object></tr></div>
  <sup id="waxi2"></sup>
 • <dl id="waxi2"></dl>
 • <dl id="waxi2"></dl>

  當前位置:→ 公式指標網 > 通達信公式 > 正文 

  以下是很實用的主力潛伏吃貨副圖指標 絕對實用 實盤檢驗過(無源碼的請下載附件導入)

  很實用的主力潛伏吃貨副圖指標 絕對實用 實盤檢驗過

  源碼

  {主力倍量吃貨,副圖}
  N:=8;
   M:=13;
   P:=60;
   S:=3;
   V1:=(C*2+H+L)/4*10;
   V2:=EMA(V1,13)-EMA(V1,34);
   V3:=EMA(V2,5);
   V4:2*(V2-V3)*5.5;
  超大主力吃: IF(V4>=0,V4,0),COLOR7F00FF,LINETHICK2;
  超大主力吐: IF(V4<=0,V4,0),COLOR66FF00,LINETHICK1;
   V5:=(HHV(INDEXH,8)-INDEXC)/(HHV(INDEXH,8)-LLV(INDEXL,8))*8;
   V6:=EMA(3*V5-2*SMA(V5,18,1),5);
   V7:=(INDEXC-LLV(INDEXL,8))/(HHV(INDEXH,8)-LLV(INDEXL,8))*10;
   V8:=(INDEXC*2+INDEXH+INDEXL)/4;
   V9:=EMA(V8,13)-EMA(V8,34);
   VA:=EMA(V9,3);
   VB:=(V9-VA)/2;
  主力吃貨線:8,COLORFF80FF,LINETHICK2,CROSSDOT;
   DH:=REF(HHV(H,10),2);
   DC:=REF(HHV(MAX(C,O),10),2);
   XGDH:CROSS(C,DH) AND CROSS(超大主力吃,8);
   XGDC:CROSS(C,DC) AND CROSS(超大主力吃,8);
   STICKLINE(XGDH OR XGDC,0,8,2,0),COLOR3131FF;
  倍量吃貨:(XGDH OR XGDC) AND V/REF(V,1)>1.95,COLORYELLOW;
   STICKLINE(倍量吃貨,0,-8,5,0),COLORYELLOW;
  {莊家出現}
  RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
  K:=SMA(RSV,3,1);
  D:=SMA(K,3,1);
  J:=3*K-2*D;
  J1:=REVERSE(J);
  AA:=REF(MA(C,1),10)>REF(MA(C,60),10);
  買點:CROSS(J,J1) AND AA;
  STICKLINE(買點,0,30,6,0),COLORBLUE;
  STICKLINE(買點,30,60,4,0),COLORWHITE;
  STICKLINE(買點,60,80,2,0),COLORYELLOW;
  DRAWTEXT(買點,70,'莊家出現'),COLORRED;

  {主力進出場}
  VAR1:=REF((LOW+OPEN+CLOSE+HIGH)/4,1);
  VAR2:=SMA(ABS(LOW-VAR1),13,1)/SMA(MAX(LOW-VAR1,0),10,1);
  VAR3:=EMA(VAR2,10);
  VAR4:=LLV(LOW,33);
  VAR5:=EMA(IF(LOW<=VAR4,VAR3,0),3);
  主力進場:IF(VAR5>REF(VAR5,1),VAR5,0),COLORRED,NODRAW;
  STICKLINE(VAR5>REF(VAR5,1),0,VAR5,3,0 ),COLORRED;
  STICKLINE(VAR5>REF(VAR5,1),0,VAR5,3,0 ),COLOR000055;
  STICKLINE(VAR5>REF(VAR5,1),0,VAR5,2.6,0 ),COLOR000077;
  STICKLINE(VAR5>REF(VAR5,1),0,VAR5,2.1,0 ),COLOR000099;
  STICKLINE(VAR5>REF(VAR5,1),0,VAR5,1.5,0 ),COLOR0000BB;
  STICKLINE(VAR5>REF(VAR5,1),0,VAR5,0.9,0 ),COLOR0000DD;
  STICKLINE(VAR5>REF(VAR5,1),0,VAR5,0.3,0 ),COLOR0000FF;
  洗盤:IF(VAR5<REF(VAR5,1),VAR5,0),COLORGREEN,NODRAW;
  STICKLINE(VAR5<REF(VAR5,1),0,VAR5,3,0),COLORGREEN;
  STICKLINE(VAR5<REF(VAR5,1),0,VAR5,3,0),COLOR005500;
  STICKLINE(VAR5<REF(VAR5,1),0,VAR5,2.6,0),COLOR007700;
  STICKLINE(VAR5<REF(VAR5,1),0,VAR5,2.1,0),COLOR009900;
  STICKLINE(VAR5<REF(VAR5,1),0,VAR5,1.5,0),COLOR00BB00;
  STICKLINE(VAR5<REF(VAR5,1),0,VAR5,0.9,0),COLOR00DD00;
  STICKLINE(VAR5<REF(VAR5,1),0,VAR5,0.3,0),COLOR00FF00;
  VAR12:=SMA(ABS(VAR1-H),13,1)/SMA(MAX(VAR1-H,0),10,1);
  VAR13:=EMA(VAR12,10);
  VAR14:=HHV(H,33);
  VAR15:=EMA(IF(H>=VAR14,VAR13,0),3);
  沖頂:IF(VAR15>REF(VAR15,1),VAR15,0),COLORFF00FF,NODRAW;
  STICKLINE(VAR15>REF(VAR15,1),0,VAR15,3,0),COLORFF00FF;
  STICKLINE(VAR15>REF(VAR15,1),0,VAR15,3,0 ),COLOR550055;
  STICKLINE(VAR15>REF(VAR15,1),0,VAR15,2.6,0 ),COLOR770077;
  STICKLINE(VAR15>REF(VAR15,1),0,VAR15,2.1,0 ),COLOR990099;
  STICKLINE(VAR15>REF(VAR15,1),0,VAR15,1.5,0 ),COLORBB00BB;
  STICKLINE(VAR15>REF(VAR15,1),0,VAR15,0.9,0 ),COLORDD00DD;
  STICKLINE(VAR15>REF(VAR15,1),0,VAR15,0.3,0 ),COLORFF00FF;
  主力出場:IF(VAR15<REF(VAR15,1),VAR15,0),COLORYELLOW,NODRAW;
  STICKLINE(VAR15<REF(VAR15,1),0,VAR15,3,0 ),COLORYELLOW;
  STICKLINE(VAR15<REF(VAR15,1),0,VAR15,3,0),COLOR005555;
  STICKLINE(VAR15<REF(VAR15,1),0,VAR15,2.6,0),COLOR007777;
  STICKLINE(VAR15<REF(VAR5,1),0,VAR15,2.1,0),COLOR009999;
  STICKLINE(VAR15<REF(VAR15,1),0,VAR15,1.5,0),COLOR00BBBB;
  STICKLINE(VAR15<REF(VAR15,1),0,VAR15,0.9,0),COLOR00DDDD;
  STICKLINE(VAR15<REF(VAR15,1),0,VAR15,0.3,0),COLOR00FFFF;
  A1:=REF(CLOSE,2);
  A2:=SMA(MAX(CLOSE-A1,0),7,1)/SMA(ABS(CLOSE-A1),7,1)*100;
  波段介入點:IF(A2<19,19,0)COLORWHITE;
  {主力潛伏}
  N1:=8;
  MTM:=C-REF(C,1);
  ZLGJ:100*EMA(EMA(MTM,N1),N1)/EMA(EMA(ABS(MTM),N1),N1),COLORYELLOW;{N1=9}
  DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
  DEA:=EMA(DIFF,9);
  MACD:=2*(DIFF-DEA);
  主力潛伏:COUNT(MACD<0,10)=10,COLORCYAN;
  STICKLINE(主力潛伏,0,MACD*(-0.1),2.8,0),LINETHICK6,,COLORCYAN;
  DRAWICON(主力潛伏,MACD*(-0.18),28);
  DRAWICON(主力潛伏,MACD*(-0.1),26);
   

  很實用的主力潛伏吃貨副圖指標 絕對實用 實盤檢驗過


  附件大小:unknow

  下載統計:


  關于我們 - 聯系我們 - 廣告合作 - 下載聲明 - 網站幫助 - 友情鏈接 - 網站地圖 - RSS訂閱 - TOP
  Copyright © gszx.com.cn™,All Rights Reserved.ICP備案號:湘ICP備09016573號
  股票公式,股票指標,股票軟件,股票知識
  股票公式,股票指標,股票軟件,股票知識湘公網安備43108102000039號

  平特一肖高手论坛118
 • <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
 • <s id="waxi2"><rt id="waxi2"></rt></s>
  <sup id="waxi2"></sup>
 • <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
  <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <div id="waxi2"></div>
  <progress id="waxi2"><s id="waxi2"></s></progress>
 • <dl id="waxi2"><ins id="waxi2"><thead id="waxi2"></thead></ins></dl><div id="waxi2"></div>
  <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <dl id="waxi2"></dl>
 • <optgroup id="waxi2"><u id="waxi2"></u></optgroup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup><dl id="waxi2"><menu id="waxi2"><small id="waxi2"></small></menu></dl>
  <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
 • <li id="waxi2"></li>
 • <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <div id="waxi2"></div>
  <dl id="waxi2"></dl>
  <samp id="waxi2"><span id="waxi2"></span></samp>
 • <dl id="waxi2"><ins id="waxi2"><small id="waxi2"></small></ins></dl>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <dl id="waxi2"></dl>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <div id="waxi2"></div>
 • <optgroup id="waxi2"><noscript id="waxi2"></noscript></optgroup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
 • <li id="waxi2"></li>
  <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
  <dl id="waxi2"></dl>
  <div id="waxi2"></div>
 • <div id="waxi2"><s id="waxi2"></s></div>
  <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
  <div id="waxi2"></div>
  <div id="waxi2"><tr id="waxi2"></tr></div>
  <li id="waxi2"></li><div id="waxi2"></div>
  <dl id="waxi2"></dl>
 • <div id="waxi2"></div><li id="waxi2"></li>
 • <div id="waxi2"><tr id="waxi2"><object id="waxi2"></object></tr></div>
  <sup id="waxi2"></sup>
 • <dl id="waxi2"></dl>
 • <dl id="waxi2"></dl>
 • <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
 • <s id="waxi2"><rt id="waxi2"></rt></s>
  <sup id="waxi2"></sup>
 • <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
  <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <div id="waxi2"></div>
  <progress id="waxi2"><s id="waxi2"></s></progress>
 • <dl id="waxi2"><ins id="waxi2"><thead id="waxi2"></thead></ins></dl><div id="waxi2"></div>
  <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <dl id="waxi2"></dl>
 • <optgroup id="waxi2"><u id="waxi2"></u></optgroup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup><dl id="waxi2"><menu id="waxi2"><small id="waxi2"></small></menu></dl>
  <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
 • <li id="waxi2"></li>
 • <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <div id="waxi2"></div>
  <dl id="waxi2"></dl>
  <samp id="waxi2"><span id="waxi2"></span></samp>
 • <dl id="waxi2"><ins id="waxi2"><small id="waxi2"></small></ins></dl>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <dl id="waxi2"></dl>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <div id="waxi2"></div>
 • <optgroup id="waxi2"><noscript id="waxi2"></noscript></optgroup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
 • <li id="waxi2"></li>
  <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
  <dl id="waxi2"></dl>
  <div id="waxi2"></div>
 • <div id="waxi2"><s id="waxi2"></s></div>
  <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
  <div id="waxi2"></div>
  <div id="waxi2"><tr id="waxi2"></tr></div>
  <li id="waxi2"></li><div id="waxi2"></div>
  <dl id="waxi2"></dl>
 • <div id="waxi2"></div><li id="waxi2"></li>
 • <div id="waxi2"><tr id="waxi2"><object id="waxi2"></object></tr></div>
  <sup id="waxi2"></sup>
 • <dl id="waxi2"></dl>
 • <dl id="waxi2"></dl>
  北京pk10免费计划群 微信夺宝猜单双辅助 博彩汇平台 不倒翁对冲的投注法 时时彩不倍投也能挣钱 百人牛牛最新版下载 极速飞艇计划软件 足球比分90vs滚球 华彩彩票是真的吗 重庆时时彩预测 刷水套利技术 北京pk是最稳全天计划 北京pk10属于合法的吗 双色球复式胆拖投注表 麻将怎么打初学图解 吉林快三免费计划手机