• <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
 • <s id="waxi2"><rt id="waxi2"></rt></s>
  <sup id="waxi2"></sup>
 • <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
  <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <div id="waxi2"></div>
  <progress id="waxi2"><s id="waxi2"></s></progress>
 • <dl id="waxi2"><ins id="waxi2"><thead id="waxi2"></thead></ins></dl><div id="waxi2"></div>
  <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <dl id="waxi2"></dl>
 • <optgroup id="waxi2"><u id="waxi2"></u></optgroup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup><dl id="waxi2"><menu id="waxi2"><small id="waxi2"></small></menu></dl>
  <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
 • <li id="waxi2"></li>
 • <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <div id="waxi2"></div>
  <dl id="waxi2"></dl>
  <samp id="waxi2"><span id="waxi2"></span></samp>
 • <dl id="waxi2"><ins id="waxi2"><small id="waxi2"></small></ins></dl>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <dl id="waxi2"></dl>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <div id="waxi2"></div>
 • <optgroup id="waxi2"><noscript id="waxi2"></noscript></optgroup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
 • <li id="waxi2"></li>
  <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
  <dl id="waxi2"></dl>
  <div id="waxi2"></div>
 • <div id="waxi2"><s id="waxi2"></s></div>
  <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
  <div id="waxi2"></div>
  <div id="waxi2"><tr id="waxi2"></tr></div>
  <li id="waxi2"></li><div id="waxi2"></div>
  <dl id="waxi2"></dl>
 • <div id="waxi2"></div><li id="waxi2"></li>
 • <div id="waxi2"><tr id="waxi2"><object id="waxi2"></object></tr></div>
  <sup id="waxi2"></sup>
 • <dl id="waxi2"></dl>
 • <dl id="waxi2"></dl>

  當前位置:→ 公式指標網 > 大智慧公式 > 正文 

  以下是大智慧多情箭(源碼、副圖、帖圖)(無源碼的請下載附件導入)

  {多情箭}
  X1:=HHV(H,5);
   X2:=REF(HHV(H,5),1);
   VERTLINE(X1>=X2,1),POINTDOT,COLOR808080;
   VARAA:=LLV(LOW,30);
   VARBB:=HHV(HIGH,30);
   VARCC:=EMA((CLOSE-VARAA)/(VARBB-VARAA)*4,4)*25;
  底背離: STICKLINE(VARCC<10 AND 100*(HHV(HIGH,14)-CLOSE)/(HHV(HIGH,14)-LLV(LOW,14))>97,0,-5,5,2),COLORRED;
  頂背離: STICKLINE(VARCC>90,100,105,10,2),COLORRED;
  趨勢: VARCC,COLORRED,LINETHICK1;
   VARDD:=90;
   VAREE:=(VARCC-LLV(VARCC,4))/(HHV(VARCC,4)-LLV(VARCC,4))*4*25;
   DRAWTEXT(IF(CROSS(趨勢,VAREE) AND 趨勢>87,95,0),88,'險'),COLOR00FF00;
   DRAWTEXT(IF(CROSS(趨勢,VARDD) AND VAREE=100,50,0),85,'目↑標'),COLORFF00FF;
   DRAWICON(CROSS(VARDD,趨勢),95,10);
  逢高出局:STICKLINE(FILTER(C/REF(C,1)>1.0918,21), 90,100, 3,0),COLOR00FF00;
   DRAWTEXT(FILTER(C/REF(C,1)>1.0918,21),80,'逢高↓出局'),COLOR00FF00;
   VAR1:=EMA(HHV(HIGH,500),21);
   VAR2:=EMA(HHV(HIGH,250),21);
   VAR3:=EMA(HHV(HIGH,90),21);
   VAR4:=EMA(LLV(LOW,500),21);
   VAR5:=EMA(LLV(LOW,250),21);
   VAR6:=EMA(LLV(LOW,90),21);
   VAR7:=EMA((VAR4*0.96+VAR5*0.96+VAR6*0.96+VAR1*0.558+VAR2*0.558+VAR3*0.558)/6,21);
   VAR8:=EMA((VAR4*1.25+VAR5*1.23+VAR6*1.2+VAR1*0.55+VAR2*0.55+VAR3*0.65)/6,21);
   VAR9:=EMA((VAR4*1.3+VAR5*1.3+VAR6*1.3+VAR1*0.68+VAR2*0.68+VAR3*0.68)/6,21);
   VAR10:=IF(DATE>=1340722,0,1);
   VARA:=EMA((VAR7*3+VAR8*2+VAR9)/6*1.738,21);
   VARB:=REF(LOW,1);
   VARC:=SMA(ABS(LOW-VARB),3,1)/SMA(MAX(LOW-VARB,0),3,1)*100;
   VARD:=EMA(IF(CLOSE*1.35<=VARA,VARC*10,VARC*VAR10/10),3);
   VARE:=LLV(LOW,30)*VAR10;
   VARF:=HHV(VARD,30);
   VAR11:=IF(MA(CLOSE,58),1,0);
  火焰山:EMA(IF(LOW<=VARE,(VARD+VARF*2)/2,0),3)/618*VAR11,COLOR99FFFF,LINETHICK2;
  火焰:=STICKLINE(火焰山>0 ,0 ,火焰山 ,4 ,1);
  今量:=火焰山*VAR10;
   STICKLINE(火焰山>0,0 ,今量*1.2,8,0 ),COLOR00EEFF;
   STICKLINE(火焰山>0,0 ,今量*0.8,8,0 ),COLOR00BBFF;
   STICKLINE(火焰山>0,0 ,今量*0.6,8,0 ),COLOR0099FF;
   STICKLINE(火焰山>0,0 ,今量*0.4,8,0 ),COLOR0066FF;
   STICKLINE(火焰山>0,0 ,今量*0.2,8,0 ),COLOR0000FF;
   VAR13:=IF(YEAR>=2005 AND MONTH>=11 AND DAY>=1,0,1);
   AA:=(MA(C,1)+MA(C,3)+MA(C,5)+MA(C,7)+MA(C,9))/5;
   BB:=(MA(C,2)+MA(C,4)+MA(C,6)+MA(C,8)+MA(C,10))/5;
   CC:=EMA(AA,2);
   DD:=EMA(BB,5);
   VAR14:=MAX(EMA(AA,2)-EMA(BB,5),0)*300;
   VAR15:=EMA(VAR14,5);
   SS:=EMA(VAR15,2);
  風險:100,COLOR666666;
  風險系數:(VAR15-SS)/10*VAR13,POINTDOT,COLORFFFFFF;
  波浪系數:VAR15*VAR13,STICK,COLORFF00FF;
   STICKLINE(VAR15>REF(VAR15,1) AND VAR13,VAR15,0,1,0),COLORFF00FF;
   STICKLINE(VAR15>REF(VAR15,1) AND VAR13,VAR15,SS,3.5,0),COLORFFFFFF;
   STICKLINE(VAR15<REF(VAR15,1) AND VAR13,0,VAR15,1,0),COLOR00FF00;
   STICKLINE(VAR15<REF(VAR15,1) AND VAR13,VAR15,SS,3.5,0),COLORFFFFFF;
  升跌:=EMA((C/MA((2*C+H+L)/4,8)-1)*100,3);
   {DRAWICON(升跌>=0 AND VAR13,100,9);
   DRAWICON(升跌<=0 AND VAR13,100,10);}
  多情箭:(CROSS(CC,DD) AND VAR13)*30,COLOR0000FF,LINETHICK2;
   DRAWICON(CROSS(CC,DD) AND VAR13,0,4);
   EE:=REF(C,1);
   VAR16:=SMA(MAX(C-EE,0),6,1)/SMA(ABS(C-EE),6,1)*100;
   STICKLINE(CROSS(84,VAR16) AND VAR13,105,100,6,0),COLOR00FF00;
   DRAWICON(CROSS(84,VAR16) AND VAR13,95,5);
   FF:=SMA(MAX(C-EE,0),5,1)/SMA(ABS(C-EE),5,1)*100;
   STICKLINE(CROSS(80,FF) AND VAR13,105,100,6,0),COLOR00FF00;
   DRAWICON(CROSS(80,FF) AND VAR13,95,5);
   GG:=100*(1-WINNER(C))>99.8 AND V/CAPITAL*100<5 AND
   100*(WINNER(1.1*C)-WINNER(0.9*C))<3.9;
  火焰令:C>REF(C,1) AND REF(GG,1)>0 AND VAR13,COLOR00FFFF;
   STICKLINE(C>REF(C,1) AND REF(GG,1)>0 AND VAR13,0,-5,5,0),COLOR00FFFF;
  大智慧多情箭(源碼、副圖、帖圖)


  附件大小:unknow

  下載統計:


  關于我們 - 聯系我們 - 廣告合作 - 下載聲明 - 網站幫助 - 友情鏈接 - 網站地圖 - RSS訂閱 - TOP
  Copyright © gszx.com.cn™,All Rights Reserved.ICP備案號:湘ICP備09016573號
  股票公式,股票指標,股票軟件,股票知識
  股票公式,股票指標,股票軟件,股票知識湘公網安備43108102000039號

  平特一肖高手论坛118
 • <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
 • <s id="waxi2"><rt id="waxi2"></rt></s>
  <sup id="waxi2"></sup>
 • <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
  <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <div id="waxi2"></div>
  <progress id="waxi2"><s id="waxi2"></s></progress>
 • <dl id="waxi2"><ins id="waxi2"><thead id="waxi2"></thead></ins></dl><div id="waxi2"></div>
  <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <dl id="waxi2"></dl>
 • <optgroup id="waxi2"><u id="waxi2"></u></optgroup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup><dl id="waxi2"><menu id="waxi2"><small id="waxi2"></small></menu></dl>
  <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
 • <li id="waxi2"></li>
 • <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <div id="waxi2"></div>
  <dl id="waxi2"></dl>
  <samp id="waxi2"><span id="waxi2"></span></samp>
 • <dl id="waxi2"><ins id="waxi2"><small id="waxi2"></small></ins></dl>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <dl id="waxi2"></dl>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <div id="waxi2"></div>
 • <optgroup id="waxi2"><noscript id="waxi2"></noscript></optgroup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
 • <li id="waxi2"></li>
  <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
  <dl id="waxi2"></dl>
  <div id="waxi2"></div>
 • <div id="waxi2"><s id="waxi2"></s></div>
  <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
  <div id="waxi2"></div>
  <div id="waxi2"><tr id="waxi2"></tr></div>
  <li id="waxi2"></li><div id="waxi2"></div>
  <dl id="waxi2"></dl>
 • <div id="waxi2"></div><li id="waxi2"></li>
 • <div id="waxi2"><tr id="waxi2"><object id="waxi2"></object></tr></div>
  <sup id="waxi2"></sup>
 • <dl id="waxi2"></dl>
 • <dl id="waxi2"></dl>
 • <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
 • <s id="waxi2"><rt id="waxi2"></rt></s>
  <sup id="waxi2"></sup>
 • <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
  <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <div id="waxi2"></div>
  <progress id="waxi2"><s id="waxi2"></s></progress>
 • <dl id="waxi2"><ins id="waxi2"><thead id="waxi2"></thead></ins></dl><div id="waxi2"></div>
  <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <dl id="waxi2"></dl>
 • <optgroup id="waxi2"><u id="waxi2"></u></optgroup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup><dl id="waxi2"><menu id="waxi2"><small id="waxi2"></small></menu></dl>
  <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
 • <li id="waxi2"></li>
 • <li id="waxi2"><s id="waxi2"></s></li>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <div id="waxi2"></div>
  <dl id="waxi2"></dl>
  <samp id="waxi2"><span id="waxi2"></span></samp>
 • <dl id="waxi2"><ins id="waxi2"><small id="waxi2"></small></ins></dl>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <dl id="waxi2"></dl>
 • <sup id="waxi2"></sup>
  <div id="waxi2"></div>
 • <optgroup id="waxi2"><noscript id="waxi2"></noscript></optgroup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
 • <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
 • <li id="waxi2"></li>
  <dl id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></dl>
  <dl id="waxi2"></dl>
  <div id="waxi2"></div>
 • <div id="waxi2"><s id="waxi2"></s></div>
  <sup id="waxi2"><menu id="waxi2"></menu></sup>
  <div id="waxi2"></div>
  <div id="waxi2"><tr id="waxi2"></tr></div>
  <li id="waxi2"></li><div id="waxi2"></div>
  <dl id="waxi2"></dl>
 • <div id="waxi2"></div><li id="waxi2"></li>
 • <div id="waxi2"><tr id="waxi2"><object id="waxi2"></object></tr></div>
  <sup id="waxi2"></sup>
 • <dl id="waxi2"></dl>
 • <dl id="waxi2"></dl>
  91y金币回收24小时在线 533彩票 2019年捕鱼排行 彩票51app 发发棋牌 彩票平台起名 重庆时时开彩结果官网 178彩票最新版本 北京pk官方开奖结果 2011老时时 北京pk赛车官网开奖 重庆时时官网 北京福彩pk10app 久盈娱乐平台真实吗 比分网电竞 黑龙江时时怎么开奖号码